Deel:

Over Berltsum

Berlikum ligt in de gemeente Menaldumadeel. Menaldumadeel heeft een oppervlakte van 70 km2, waarvan 1 km2 water is. Er wonen 13.614 mensen. De gemeente Menaldumadeel telt dertien officiële dorpen en twee buurtschappen. Berlikum telt ongeveer 2500 inwoners.

Voor de dagelijkse behoeften heeft Berltsum genoeg te bieden. Zo is er een supermarkt, een bakker en een slager. Er zijn twee scholen voor basisonderwijs en kinderopvang is goed geregeld. Er zijn meer dan 40 verenigingen voor sport en cultuur. Voetbalvelden, kaatsvelden, tennisbanen, een natuurijsbaan en heerlijke wandel- en fietspaden voor gezonde ontspanning dicht bij huis. Nieuwkomers ervaren het dorp als sociaal en gastvrij. Geloofsgemeenschappen in Berltsum zijn de Nederlands Hervormde, de Gereformeerde en de Doopsgezinde Gemeente.